Boy-V2b.png
運動排名

16 /1114

安健
安健
已籌得500港元
支持打氣 💪
打氣說話
爺爺嫲嫲 : $100.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         安健媽媽 : $100.00 - 次次Click入嚟都見你咁有進展,唔怪得你手瓜起墊啦!         GwarFamily : $300.00 - 一日運動45分鐘,一齊起動健康快樂。        

活動介紹: 「景業名邦呈獻:保良局2020VS線上挑戰 ─ 隨時動•樂」 鼓勵參加者無分環境,全天候運動,強身健體! 運動同時亦可行善,參加者登入活動網頁上載自己的運動時數, 將化成善長捐助,支援有需要群體使用保良局服務!
無論老友記小朋友、個人或以家庭、企業形式均可參加, 按此了解活動詳情。

運動成績:0KM 運動時數:345.36666666667小時
起點
5小時社區飯堂營養熱餐
10小時流動玩具圖書車物資
15小時流動中醫車助長者
25小時康復學員牙科服務
40小時特殊學童言語治療
編號 用戶 打氣 金額 日期
VS20200402200102114814 爺爺嫲嫲 時時運動,日日快樂!加油呀! 100.00 2020-04-02 20:01:02
VS20200402203703960204 安健媽媽 次次Click入嚟都見你咁有進展,唔怪得你手瓜起墊啦! 100.00 2020-04-02 20:37:03
VS20200403113209491615 GwarFamily 一日運動45分鐘,一齊起動健康快樂。 300.00 2020-04-03 11:32:09