Boy-V2b.png
運動排名

44 /1114

hugo
hugo
已籌得560港元
支持打氣 💪
打氣說話
[email protected] : $100.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         3姨婆 : $100.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         余美萍 : $100.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         梁詠儀 : $10.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         [email protected] : $100.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         Kayeli : $100.00 - 又做運動又幫到長者,真係十分之有意義……等埋我呀!        

活動介紹: 「景業名邦呈獻:保良局2020VS線上挑戰 ─ 隨時動•樂」 鼓勵參加者無分環境,全天候運動,強身健體! 運動同時亦可行善,參加者登入活動網頁上載自己的運動時數, 將化成善長捐助,支援有需要群體使用保良局服務!
無論老友記小朋友、個人或以家庭、企業形式均可參加, 按此了解活動詳情。

運動成績:0KM 運動時數:136小時
起點
5小時社區飯堂營養熱餐
10小時流動玩具圖書車物資
15小時流動中醫車助長者
25小時康復學員牙科服務
40小時特殊學童言語治療
編號 用戶 打氣 金額 日期
VS20200325195219059378 [email protected] 時時運動,日日快樂!加油呀! 100.00 2020-03-25 19:52:19
VS20200325201703177755 3姨婆 時時運動,日日快樂!加油呀! 100.00 2020-03-25 20:17:03
VS20200325214400497945 余美萍 時時運動,日日快樂!加油呀! 100.00 2020-03-25 21:44:00
VS20200325224221480375 梁詠儀 時時運動,日日快樂!加油呀! 10.00 2020-03-25 22:42:21
VS20200329161007262144 [email protected] 時時運動,日日快樂!加油呀! 100.00 2020-03-29 16:10:07
VS20200330194241038257 Kayeli 又做運動又幫到長者,真係十分之有意義……等埋我呀! 100.00 2020-03-30 19:42:41