Boy-V2b.png
運動排名

15 /1114

Shasha sha
Shasha sha
已籌得1330港元
支持打氣 💪
打氣說話
LeeFungMing : $100.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         PuiShanTang : $150.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         MLau : $10.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         shing : $100.00 - 距離200公里環繞香港又近一步呀!加油!         ManLam : $300.00 - 又做運動又幫到長者,真係十分之有意義……等埋我呀!         KWT : $300.00 - 冇見一排又FIT咗喎!繼續努力呀!         LCLi : $100.00 - 犀利呀!你今日又跑咗未?         [email protected] : $150.00 - 時時運動,日日快樂!加油呀!         CHC : $120.00 - 見唔見到呀?唔係里數呀,係你消失緊嘅磅數呀!加油!        

活動介紹: 「景業名邦呈獻:保良局2020VS線上挑戰 ─ 隨時動•樂」 鼓勵參加者無分環境,全天候運動,強身健體! 運動同時亦可行善,參加者登入活動網頁上載自己的運動時數, 將化成善長捐助,支援有需要群體使用保良局服務!
無論老友記小朋友、個人或以家庭、企業形式均可參加, 按此了解活動詳情。

運動成績:0KM 運動時數:353.58333333333小時
起點
5小時社區飯堂營養熱餐
10小時流動玩具圖書車物資
15小時流動中醫車助長者
25小時康復學員牙科服務
40小時特殊學童言語治療
編號 用戶 打氣 金額 日期
VS20200326141028956578 LeeFungMing 時時運動,日日快樂!加油呀! 100.00 2020-03-26 14:10:28
VS20200326141704308537 PuiShanTang 時時運動,日日快樂!加油呀! 150.00 2020-03-26 14:17:04
VS20200326143901203399 MLau 時時運動,日日快樂!加油呀! 10.00 2020-03-26 14:39:01
VS20200401163927087354 shing 距離200公里環繞香港又近一步呀!加油! 100.00 2020-04-01 16:39:27
VS20200401164329722760 ManLam 又做運動又幫到長者,真係十分之有意義……等埋我呀! 300.00 2020-04-01 16:43:29
VS20200402142644473515 KWT 冇見一排又FIT咗喎!繼續努力呀! 300.00 2020-04-02 14:26:44
VS20200417120804615340 LCLi 犀利呀!你今日又跑咗未? 100.00 2020-04-17 12:08:04
VS20200417142904642029 [email protected] 時時運動,日日快樂!加油呀! 150.00 2020-04-17 14:29:04
VS20200519155608487907 CHC 見唔見到呀?唔係里數呀,係你消失緊嘅磅數呀!加油! 120.00 2020-05-19 15:56:08